دسته: محرمRSS
آمرزش گناهان یک‌سال؛ پاداش روزه‌ی عاشوراء
۱۱ آذر ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

آمرزش گناهان یک‌سال؛ پاداش روزه‌ی عاشوراء

پیامبر خدا صلى الله علیه وسلم مردم را به روزه گرفتن عاشورا که همان دهم محرم باشد، به خاطر ثواب زیادی که دارد، تشویق نمودند. روزه گرفتن در عاشوراء روزه گرفتن در روز عاشوراء، در ابتدا پیش از فرض شدن رمضان، واجب بود؛ اما وقتی روزه رمضان فرض گردید، روزه گرفتن در روز عاشورا اختیاری…..