برچسب: آیا دین نیاز به به‌روزرسانی دارد؟!
آیا دین نیاز به به‌روزرسانی دارد؟!
۲۸ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

آیا دین نیاز به به‌روزرسانی دارد؟!

روزی یکی از دانشجویان به من گفت: دین باید به‌روزرسانی شود! با خود گفتم: سبحان الله! مگر دین نیاز به به‌روزرسانی دارد؟! این چه سخنی است؟! نزدیک بود که غیرت دینی مرا به جدال بکشاند؛ اما او را معذور دانسته و خود را کنترل کردم و با اسلوب دعوت، همراه با بصیرت چنین پاسخ دادم:…..