برچسب: احکام
نیت زبانی رای گرفتن روزۀ
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

نیت زبانی رای گرفتن روزۀ

سؤال: آیا برای گرفتن روزۀ ماه مبارک رمضان، نیت زبانی لازم است؟ جواب: برای روزۀ رمضان اظهار نمودن نیت با زبان لازم نیست؛ زیرا نیت همان ارادۀ قلبی است، بنابراین کسی که برای خوردن سحری بیدار می‌شود این خود قایم‌مقام نیت محسوب می‌شود، اما چنانچه برای سحری بیدار نشد تا پیش از نصف‌النهار شرعی فرصت…..