برچسب: از بچه‌ها
از بچه‌ها شادی بیاموزیم
21 نوامبر 2018
بدون دیدگاه

از بچه‌ها شادی بیاموزیم

از غم امروز و فردا رسته‌ایم /٭/ با «خدا» عهد محبت بسته‌ایم به راستی آیا با خود فکر کرده‌ایم که چرا بچه‌ها در منزل پدر و مادر دل‌شاد و خوش‌حال هستند با آنكه هیچ چیز از خود ندارند و در غم هیچ چیز از امور آینده زندگی نیستند؟ کودکان از آنجا خوش‌اند و غم ندارند…..