برچسب: اسرای مسلمین
بوسه‌ای که سبب رهایی اسرای مسلمان شد!
۱۹ آذر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

بوسه‌ای که سبب رهایی اسرای مسلمان شد!

حافظ ابن عساکر در احوال حضرت عبدالله بن حذافه سهمی رضی الله عنه آورده است: هنگامی که وی اسیر رومیان گردید و به نزد پادشاه برده شد، پادشاه به او گفت: بیا و دین مسیحیت را اختیار کن تا تو را شریک پادشاهی خود کرده و دخترم را به ازدواجت درآورم. عبدالله گفت: اگر تمام…..