برچسب: سعدی
سيمای زيبای پيامبر اسلام در شعر فارسی
۴ بهمن ۱۳۹۱
بدون دیدگاه

سيمای زيبای پيامبر اسلام در شعر فارسی

منتی که پیامبر اسلام صلى الله علیه وسلم بر جامعه‌ی بشری نهادند، آن‌چنان منت بزرگی است که اگر همه‌ی مردم مداح و ثناگوی ایشان باشند، نمی‌توانند از عهده‌ی سپاس‌گزاری ایشان برآیند و حق احسان ایشان را ادا کنند؛ اما هر کسی مدح و نعت ایشان را بر خود فرض دانسته، و به سرودن اشعاری در…..