برچسب: سلمان فارسی
نقدپذیری در حكومت‌های اسلامی صدر اسلام
۲ آذر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

نقدپذیری در حكومت‌های اسلامی صدر اسلام

در صدر اسلام، سران حكومت‌های اسلامی كاملاً نقدپذیر بودند به گونه‌ای كه نه تنها سران قبایل بلكه افراد ضعیف و ناتوان هم توانایی انتقاد از ایشان را داشتند و به‌راحتی نقد می‌كردند. آنان نقد و سوال را تهمت تلقّی نمی‌كردند؛ به‌راستی كه آنان حاكمانی خداپرست بودند نه نفس پرست؛ ازین رو می‌گوییم كه آنان محك…..