برچسب: سیستان و بلوچستان؛ آنچه فکر می‌کنیم و آنچه هست
سیستان و بلوچستان؛ آنچه فکر می‌کنیم و آنچه هست
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
«کلیشه سازی رسانه‌ای» و جفاهایی که ناخواسته مرتکب می‌شویم

سیستان و بلوچستان؛ آنچه فکر می‌کنیم و آنچه هست

کلیشه‌سازی به‌عنوان یکی از فنون خلق پیام رسانه‌ای است که بر اساس آن اگر رسانه یا رسانه‌ها در بازنمایی واقعیت به شکل خاص اصرار بورزند، در طول زمان و به کلیشه تبدیل خواهد شد. تعریف کلی کلیشه در رسانه‌های خبری؛ بازنمایی ناقص، نادرست یا منفی از موضوع خاصی، باهدف غایی، دست‌کاری در افکار عمومی و…..