برچسب: ضعف ایمان
پیامدهای ضعف ایمان و درمان آن
۳۰ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

پیامدهای ضعف ایمان و درمان آن

خداوند متعال انسان را موجودی مرکب از جسم و روح آفرید. این ترکیب انسانی، برای فلاح و رستگاری نیازمند برنامه و راهنمایی کاملی است که بتواند تمام نیازهای مادی و معنوی او را تأمین کند. گسترش تکنولوژی و صعنت در جهان جسم و ماده، اسباب ظاهری آسایش و راحتی انسان را فراهم کرده است؛ اما…..