برچسب: عبادت با دعای باران
عبادت با دعای باران
۱۵ دی ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

عبادت با دعای باران

در برخی از مناطق دنيا نعمت مادی از قبيل باران و… بر مبنای سنت الله و شرايط منطقه‌ای فراوان است تا بدين طريق مردم آن مناطق امتحان و ابتلاء شوند. باز در برخی مناطق، نعمت معنوی و… به‌وفور يافته می‌شود؛ اما نعمت مادی از قبيل باران و… کمبود است تا بدين طريق مردم اين مناطق…..