آفات صیغه کردن زنان از عوارض بی‌حجابی به مراتب بیشتر است. چاره اندیشی حکومت برای ازدواج دائمی دختران و زنان بیوه از حجاب اجباری به مراتب مهم‌تر است.  

آفات صیغه کردن زنان از عوارض بی‌حجابی به مراتب بیشتر است.
چاره اندیشی حکومت برای ازدواج دائمی دختران و زنان بیوه از حجاب اجباری به مراتب مهم‌تر است.

 

  • نویسنده : استاد عبدالحکیم سیدزاده