تواضع: یکی از صفت‌های انسان‌های مخلص الله تواضع است؛ سنبل علم و فهم دین افتادگی و تواضع می‌باشد. هر چقدر شخص مومن علم حاصل می‌کند بر تواضع او افزوده می‌شود، اوج تواضع در علمای عین العلوم به چشم می‌خورد شیخ الحدیث، مدیر، ناظم، مسئول و همه پرسنل حوزه در اوج تواضع قدم می‌نهادند، آن‌ها خود […]

تواضع: یکی از صفت‌های انسان‌های مخلص الله تواضع است؛ سنبل علم و فهم دین افتادگی و تواضع می‌باشد.
هر چقدر شخص مومن علم حاصل می‌کند بر تواضع او افزوده می‌شود، اوج تواضع در علمای عین العلوم به چشم می‌خورد شیخ الحدیث، مدیر، ناظم، مسئول و همه پرسنل حوزه در اوج تواضع قدم می‌نهادند، آن‌ها خود را از بقیه جدا نمی‌دانستند، جبه و عبا بر تن نداشتند، لباس فاخر بر تن نبود، عصرها برای چیدن علف به باغچه و کشاورزی می‌رفتند، علم دین و خدمت را بر دنیا و زرق و برق آن ترجیح داده بودند، جواب طلاب را به راحتی می‌دادند، طلاب با ایشان احساس راحتی می‌کردند و این یعنی پیشرفت، که درس بزرگی است.
نظم: آنچه بر عظمت و پیشرفت دارالعلوم و عین العلوم افزوده بود نظم بود؛ نظم و قانون مداری رمز انسان‌های مومن و موفق است، استاد قرآن و حدیث و فقه هر یک با نظم خاصی کار خودشان را انجام می‌دادند و دخالت در امور یکدیگر نداشتند، ساعت کلاس و درس را بر تمام امورات ترجیح می دادند، برای هر کاری ساعتی مشخص شده بود، ساعت درس و تالیف و تصنیف و مطالعه و … رعایت می‌شد.
 محبت: آنچه مورد پسند خدا می‌باشد محبت بندگان مومن با همدیگر است، خصوصاً وقتی برای الله باشد. محبت اهل علم و علماء و طلاب بسیار ستودنی بود، محبتی که فقط معلوم بود جهت رضای الله متعال می‌باشد.
 اقتدار علمی: الحمدلله علماء و طلاب در نگه داشت علم تلاش زیادی داشتند و باعث خوشحالی بود که در این عصر فشارهای اقتصادی قشر کثیری از جوانان ما برای گرفتن علم‌ شبانه‌روزی تلاش می‌نمایند؛ اگر چه بیشتر نیاز است که هنوز جوانان از اوضاع جامعه متاثر نشوند و بیشتر جهت کسب علوم شرعی و عالیه قرآن و حدیث به حوزه‌ها مراجعه نمایند.
 اعتدال و گام نهادن بر منهج دیوبندیت: میانه‌روی توصیهٔ اسلام است؛ اما نه اعتدال و میانه‌روی‌ای که انحراف از راه مستقیم باشد. آنچه در این مراکز علمی ما به چشم می‌خورد اعتدال در پرتو قرآن و حدیث بود، اعتدالی که در ریل مستقیم قرار داشت، اعتدال به معنی خالی از افراط و تفریط و سر خم کردن‌های باطل، اعتدال بر منهج دیوبند و گام نهادن بر مسیر علماء دیوبند، شاه‌مرادنی که در آسیا پرچم علم را برپا نمودند و خاورمیانه را از چالش آشوب‌های بی‌غیرتی و حیوانی به درجات بلند علم رساندند و اسلام را به دنیا معرفی نمودند.
جرأت و بیداری در مقابل انحرافات عقیدتی و بی‌دینی: آنچه تلاش علمای این مراکز دینی بود، بیداری در مقابل انحرافات عقیدتی و دینی بود؛ الحمدلله علمای ما بیدارتر از قبل برای جلوگیری افکار از انحرافات دینی به پا خواسته‌اند.

الله متعال این مراکز علمی و تمام مرکزهای علمی حوزه‌های علمیه اهل‌سنت ما را و تمام علمای ما را حفظ فرماید. آمین.

 ابوعدنان حسنی ماخونیک