روزی یکی از دانشجویان به من گفت: دین باید به‌روزرسانی شود! با خود گفتم: سبحان الله! مگر دین نیاز به به‌روزرسانی دارد؟! این چه سخنی است؟! نزدیک بود که غیرت دینی مرا به جدال بکشاند؛ اما او را معذور دانسته و خود را کنترل کردم و با اسلوب دعوت، همراه با بصیرت چنین پاسخ دادم: […]

آیا دین نیاز به به‌روزرسانی دارد؟!روزی یکی از دانشجویان به من گفت: دین باید به‌روزرسانی شود!

با خود گفتم: سبحان الله! مگر دین نیاز به به‌روزرسانی دارد؟! این چه سخنی است؟!

نزدیک بود که غیرت دینی مرا به جدال بکشاند؛ اما او را معذور دانسته و خود را کنترل کردم و با اسلوب دعوت، همراه با بصیرت چنین پاسخ دادم: اشکالاتی که بر اثر آن احساس نیاز به به‌روزرسانی می‌شود، نشأت گرفته از درک و فهم نسبی شما از دین است و به پندار شما شرایط زمانی و مکانی آن را می‌طلبد یا خواسته‌ی شخصی و عرفی و محیط آموزشی آن را اقتضا می‌کند و….

نخست باید بپذیریم که دانش و بینش هر انسان در محدوده‌ی علوم و امکانات عصر اوست؛ از این رو هر انسانی از هر نظر فرزند عصر خویش است. خوراک شکم، مغز و قلب او از محصولات عصر اوست. اما سخن الله و دین ناب او – نه خرافات و بدعت‌ها – فراتر از هر نوع محدودیتی است؛ سخن الله فرابشری است. قانون‌گذاری نیازمند علم فراگیر به آن چیز است و تمام شرایط آن را می‌طلبد. انسان که از حقیقت روح خود خبر ندارد و از شرایط آینده‌ی خود بی اطلاع است، چگونه می‌تواند قوانین خدا را اصلاح کند؟!

حقوقدانان بزرگ جهان بر این شهادت داده‌اند که شریعت اسلامی برای هر زمان صلاحیت دارد. صدها سال مسلمانان بر مشرق و مغرب حکومت کرده‌اند و شریعت اسلامی، صلاحیت خویش را در طول قرون گذشته در تمام مناطق و جوامع نشان داده است.

فرضاً اگر نیاز به به‌روزرسانی باشد، آیا این به معنای این نیست که دین ناقص است؟ در صورت به‌روزرسانی آیا دین، آسمانی می‌ماند و قداست آن مصون می‌ماند؟ مگر انگیزه‌ی تحریف در ادیان باطل، همین مقوله‌ی به‌روزرسانی نبوده است؟ آیا نیاز به به‌روزرسانی، علم خدا را زیر سؤال نمی‌برد که نتوانسته است برای تمام مردم زمین در هر شرایط قانون جامعی وضع کند؟

بر فرض نیاز به به‌روزرسانی، چه چیزهایی به‌روزرسانی شود؟

دزد می‌گوید: حدود شرعی در دزدی؛ زناکار می‌گوید: حد شرعی در زنا؛ برخی ثروتمندان می‌گویند: قانون زکات اصلاح شود و….

در این صورت چه کار باید کرد و آیا می‌توان به خواسته‌ی هر طیفی پاسخ داد؟

باز کدام شخص یا گروه و یا مؤسسه‌ای داوری کند و آیا داوری آنها برای تمام مسلمانان حجت است؟

باز چگونه بازسازی شود؟ حال‌آن‌که سلیقه‌ها و شرایط کارشناسان و عقل و درک آنان متفاوت است و امکان ندارد که همه بر یک رأی جدید توافق کنند یا اینکه هر کس حق به‌روزرسانی داشته باشد که در این صورت دین، شخصی می‌گردد!

و هزار و یک اشکال بی پاسخ دیگر از این مقوله پدید می‌آید!!!

خواننده‌ی گرامی!

در اصل این سخن از دشمنان اسلام است جهت ابطال دین؛ اما به صورت مستقیم نمی‌گویند که دین اسلام باطل است؛ بلکه می‌خواهند شما را از این رهگذر به این نتیجه برسانند: دینی که پاسخگوی عصر حاضر نیست و نیاز به به‌روزرسانی دارد، فاقد اعتبار است؛ هم‌چنین خدایی که نتواند احکام جامع و به روز وضع کند تا با شرایط هر عصر سازگار باشد، ارزش خدایی را ندارد. نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ ذٰلِکَ!

نویسنده: عبدالحکیم سیدزاده