اتحادیه سازمان‌های مردم نهاد جهان اسلام با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: اقدامات اسلام ستیزانه در کشورهای غربی نباید در چارچوب اصل آزادی بیان تفسیر و ارزیابی شود. در بیانیه این اتحادیه با اشاره به اینکه جهان غرب پس از فروپاشی بلوک شرق، نظام بین‌المللی «اسلام» را به عنوان دشمن جدید خود انتخاب کرده، تصریح شده […]

اتحادیه سازمان‌های مردم نهاد جهان اسلام با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد: اقدامات اسلام ستیزانه در کشورهای غربی نباید در چارچوب اصل آزادی بیان تفسیر و ارزیابی شود.

در بیانیه این اتحادیه با اشاره به اینکه جهان غرب پس از فروپاشی بلوک شرق، نظام بین‌المللی «اسلام» را به عنوان دشمن جدید خود انتخاب کرده، تصریح شده است: یک جنگ همه جانبه علیه دین اسلام و کشورهای اسلامی آغاز شده است.

در ادامه این بیانیه؛ آغاز «بحران در ارزش‌های معنوی» از دوره انقلاب صنعتی در اروپا و گسترش این «وضعیت معنوی بغزنج» به سایر نقاط جهان به عنوان بزرگ‌ترین تهدید علیه بشریت اعلام شده است.

اتحادیه سازمان‌های مردم نهاد جهان اسلام در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است: ما به عنوان اعضای دو میلیاردی دین توحیدی تنها با اتحاد و یکپارچگی جهان اسلام موفق به دفاع و مقاومت در برابر سلطه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی غرب خواهیم شد./ خبرگزاری آناتولی