نویسنده: عبدالحکيم سيدزاده مطالبى از قبيل اين پيام را ارسال کن اين‌قدر ثواب دارد و فلان خير را مى‌بينى ورنه بلايى به سرت مى‌آيد و… ؛ همه اين وعده و وعيدها دروغ و جعلى و کار دشمنان دين هستند. ميزان ثواب و عقاب فقط با قرآن و حديث صحيح از پيامبر صلی الله عليه وسلم […]

نویسنده: عبدالحکيم سيدزاده

مطالبى از قبيل اين پيام را ارسال کن اين‌قدر ثواب دارد و فلان خير را مى‌بينى ورنه بلايى به سرت مى‌آيد و… ؛ همه اين وعده و وعيدها دروغ و جعلى و کار دشمنان دين هستند.
ميزان ثواب و عقاب فقط با قرآن و حديث صحيح از پيامبر صلی الله عليه وسلم ثابت مى‌شود و بس؛ حتى صحابه و امامان مجتهد در آن کوچک‌ترين نقشى ندارند.
نشر اين گونه پيامک‌ها نشر دروغ و احاديث جعلى است هر چند که محتواى مطلب ( بدون هشدار) درست باشد.