مولانا عبدالحکیم سیدزاده – احتیاط اهل‌سنت در تعداد رکعات تراویح پنج‌شنبه ۱ ادریبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۹ رمضان ۱۴۴۳

مولانا عبدالحکیم سیدزاده – احتیاط اهل‌سنت در تعداد رکعات تراویح
پنج‌شنبه ۱ ادریبهشت ۱۴۰۱ مصادف با ۱۹ رمضان ۱۴۴۳