سخنان مولانا محمد حسین گرگیچ در مراسم نماز جمعه (۲۲شهریور) آزاد شهر خطاب به رییس قوه قضاییه: قوه قضاییه در صدور احکام متهمان احتیاط بیشتری داشته باشد؛ قوه قضائیه و نیروی انتظامی دو اُرگان حساس نظام هستند که باید از جان، مال، حیثیت و نوامیس شهروندان صیانت کنند و مجری عدالت باشند. قلم مأموران نیروی […]

مولانا محمد حسین گرگیچسخنان مولانا محمد حسین گرگیچ در مراسم نماز جمعه (۲۲شهریور) آزاد شهر خطاب به رییس قوه قضاییه:

قوه قضاییه در صدور احکام متهمان احتیاط بیشتری داشته باشد؛ قوه قضائیه و نیروی انتظامی دو اُرگان حساس نظام هستند که باید از جان، مال، حیثیت و نوامیس شهروندان صیانت کنند و مجری عدالت باشند.

قلم مأموران نیروی انتظامی باید حقایق را بنویسد و بدون ترس و واهمه واقعیت را بیان کنند و قضات نیز در صدور احکام ،عدالت را اجرا کنند؛ احکام صادره قضایی نباید سلیقه ای باشد بلکه مطابق قوانین الهی و سیره نبوی (ص) باشد.

رییس قوه قضائیه همان طور که برای قُضات دستور احتیاط در صدور احکام متهمان را صادر کرد خودش که در رأس امور قرار دارد باید احکام سنگینی که جان و مال شهروندان را مورد تهدید قرار داده را مجددا بررسی کند.

منبع: کانال تلگرامی مولانا گرگیچ