سوال: استفاده از اسپری آسم برای روزه‌دار چه حکمی دارد؟ جواب:   الف) استفاده از اسپری آسم بنا به قول راجح: شكننده‌ی روزه است. ب) اگر بیمار مبتلا به آسم در ماه مبارك رمضان بعضی از مواقع مجبور به استفاده از اسپری می‌شود، ضمن گرفتن روزه و استفاده‌ی اسپری، باید قضایی آن را به جا آورد. […]

سوال:

استفاده از اسپری آسم برای روزه‌دار چه حکمی دارد؟

جواب: 

 الف) استفاده از اسپری آسم بنا به قول راجح: شكننده‌ی روزه است.
ب) اگر بیمار مبتلا به آسم در ماه مبارك رمضان بعضی از مواقع مجبور به استفاده از اسپری می‌شود، ضمن گرفتن روزه و استفاده‌ی اسپری، باید قضایی آن را به جا آورد.
ج) در صورت ابتلا به بیماری مداوم آسم، علاوه بر گرفتن روزه، همراه با استفاده از اسپری احتیاطاً موظف به پرداخت فدیه خواهد بود