هر حادثه‌ی تروریستی‌ای که توسط عده‌ای منتسب به اسلام رخ می‌دهد و در آن خون‌های بی گناهان مسلمان و غیر مسلمان با هم ریخته می‌شود و امنیت دیگران را تهدید می‌کند، من پیمان‌نامه‌ی حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه را که برای مسیحیان ایلیا در بیت المقدس نوشته بود، یادآور می‌شوم؛ عمر فاروق با […]

اسلام دین حیات‌ استهر حادثه‌ی تروریستی‌ای که توسط عده‌ای منتسب به اسلام رخ می‌دهد و در آن خون‌های بی گناهان مسلمان و غیر مسلمان با هم ریخته می‌شود و امنیت دیگران را تهدید می‌کند، من پیمان‌نامه‌ی حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه را که برای مسیحیان ایلیا در بیت المقدس نوشته بود، یادآور می‌شوم؛ عمر فاروق با وجود سخت‌گیری و قدرتی که داشت با آنان پیمانی بست که گویای بشردوستی و بخشایش اسلام است.

متن این پیمان‌نامه بدین قرار است:

«این پیمان‌نامه‌‌ای است که بر اساس آن بنده‌ی خدا، عمر، امیر مؤمنان، امنیت مالی و جانی اهالی ایلیا را تضمین کرده است؛ طبق این قرارداد عبادتگاه‌ها، صلیب‌ها، بیماران، افراد سالم و سایر مردم در امان خواهند بود و به خاطر دین و آیین خود مورد آزار و اذیت قرار نخواهند گرفت. عبادتگاه‌های آنان تبدیل به محل سکونت و یا تخریب نخواهد شد و نه از محدوده‌ی آن‌ها یا صلیب و اموالشان چیزی کاسته خواهد شد و نه برای پذیرش دین مجبور کرده می‌شوند.

نباید به هیچ یکی از آنان ضرری رسانیده شود و هیچ یک از یهود با آنان در ایلیا سکنىٰ نگزیند. بر ساکنان ایلیا لازم است همان‌گونه که دیگر مردم مالیات می‌دهند، آنان نیز مالیات خود را بپردازند. هم‌چنین بایستی رومیان و دزدان را از شهر بیرون برانند و هر کسی که از خودشان نیز با آنان خارج شد، او نسبت به جان و مالش در امان است تا این‌که به محل مورد نظرش برسد و هر که از آن‌ها در شهر بماند، او نیز در امان است و همانند مردم ایلیا باید مالیات پرداخت نماید و کسانی که دوست داشته باشند خود و اموالشان را به روم رسانیده و کلیسا و صلیبشان را تخلیه نمایند، آنان نیز نسبت به جان‌ها، کلیساها و صلیب‌هایشان در امنیت کامل هستند تا این‌که به مأمن خود برسند…

این پیمان‌نامه بر اساس عهد إلٰهی، پیامبر صلى الله علیه وسلم، خلفا و سایر مسلمین نوشته شده است…!»

این پیمان‌نامه‌ی فاروقی و نمونه‌های بسیار زیادی از این دست که تاریخ برای ما ثبت کرده است، همه تأکید دارند که اسلام دینی حیات‌بخش است؛ دین مرگ نیست! دین هم‌زیستی است؛ دیگران را می‌پذیرد و دست صلح و محبت را به سویشان دراز کرده و با آنان به شیوه‌ی مؤثری رفتار می‌نماید.

هنگامی که تصویر اسلام در دوره‌های نخستین چنین ایده آل و مهربانانه بوده است، امروزه چنین افکار انحرافی و تندروانه‌ای از کجا در برخی خِرَدهای بیمارگونه نفوذ کرده است که بِدان باور داشته و از آن دفاع کردند و پرچمشان را برافراشته و به هر طرف سوق دادند، پیروانشان نیز از آنان متأثر شدند که نتیجه‌اش خونریزی و از بین بردن حیات انسانی قرار گرفت. قتل‌ها و ماجراجویی‌هایی که نخست مسلمانان و شهرهایشان در آتش آن سوختند.

این کار تصویر بدی را از اسلام ارائه نمود و فرصت را به دست دشمنان اسلام داد تا به مردم چنین بفهمانند که اسلام دین دشمنی و از بین برنده‌ی مخالفان است!

باور کنید!

جدای از همه‌ی جلسات، انجمن‌ها و کنفرانس‌هایی که برگزار می‌شود و در آخرشان بیانیه‌های خسته کننده‌ای صادر می‌گردد، نسبت به سبب و علت اصلی جنگ‌های فکری و عملیات تروریستی و تندگرایانه‌ی برخی از افراد جامعه و مخصوصاً جوانان جواب صادقانه‌ای بدهید و راه حل مناسبی که بر این افکار پیروز گردد و آن‌ها را ریشه کن کند، ارائه نمایید.

چه قدر آرزو داریم که این ”پیمان‌نامه‌ی حضرت فاروق رضی الله عنه“ فراگیر شود و در تمام جهان اسلام در صدر مدارس و دانشگاه‌ها قرار گیرد و علما و فرهنگیان بر منبرها و از طریق رسانه‌های گروهی آن را به زبان‌های مختلف ترجمه کرده و به گوش همگان برسانند.

این ”پیمان‌نامه“ خودش به تنهایی مدرسه‌ای است که لازم است تمام فرزندان مسلمین طبق همین عهدنامه دانش آموخته شوند و ارزش‌های زیبای انسانی‌اش را به جهانیان برسانند؛ ارزش‌هایی که به انسان صلح‌جو ـ هر که باشد ـ ارج می‌نهد و به باورها و عبادات دیگران احترام می‌گزارد و روان و کرامتشان را حفظ نموده و زندگی آبرومندانه‌ای را برای همه‌ی انسانیت به ارمغان می‌آورد.

نویسنده: عبد الله منور الجمیلی (صحيفة المدينة)
ترجمه : زبیر حسین‌پور