رئیس‌جمهور قزاقستان فرمان تشکیل دولت جدید به نخست وزیری علی‌خان اسماعیل‌اف را امضا کرد.

وبسایت رسمی ریاست جمهوری قزاقستان (Akorda) با انتشار اطلاعیه‌ای اعضای کابینه دولت جدید را اعلام کرد.

بر این اساس، قاسم جومرت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان فرمان تشکیل دولت جدید به نخست وزیری علی‌خان اسماعیل‌اف را امضا کرد.

همچنین رومن اسکلیار و یرالی توگجانوف به عنوان معاونان نخست وزیر قزاقستان منصوب شدند.

مختار تیلوبردی به طور همزمان سمت معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قزاقستان را برعهده خواهد داشت.

از سوی دیگر، باکیت سلطانوف عهده‌دار پست معاونت نخست وزیری و وزارت تجارت قزاقستان به صورت همزمان خواهد بود.

مراد بکتانوف بار دیگر به عنوان وزیر دفاع و یرلان تورگومبایف نیز مجددا به عنوان وزیر کشور قزاقستان منصوب شدند.

اسماعیل‌اف امروز با کسب رای مثبت از سوی تمامی نمایندگان احزاب سیاسی در مجلس قزاقستان، نخست وزیر جدید این کشور شد.