سرباز شیخ الاسلام بودن یعنی حرف اولت از حق باشد و خدمتگذار حق باشی و برای اظهار حق و حقیقت از همه چیز خود بگذری.

سرباز شیخ الاسلام بودن یعنی دلسوز و غم‌خوار مردم باشی و همه چیز خود را برای درد مردم فدا کرده و همه خوبی‌ها را ابتدا برای مردم بخواهی.

سرباز شیخ الاسلام بودن یعنی توجه به رضایت پروردگار داشته باشی و رضایت او را بر رضایت همه برتری بدهی.

سرباز شیخ الاسلام بودن یعنی اعتدال و از هر گونه افراط و تفریط برحذر بوده و تابع استدلال، منطق و عقلانیت باشی.

سرباز شیخ الاسلام بودن یعنی انتقاد را بپذیری و آن را مسیری برای پیشرفت بدانی.

سرباز شیخ الاسلام بودن یعنی به همه افکار و اندیشه‌ها احترام بگذاری.

 سرباز شیخ الاسلام بودن یعنی بر خداوند توکل و اعتماد داشته و در محراب عبادت و بندگی خود را خسته کنی.

و این مسیری است بس سنگین و پر از دلهره و تنقید و تخریب و ناملایمی ها. اما با همه ضعف و کمبودها، با افتخار وظیفه سربازی را انجام خواهیم داد. باشد که پروردگار کمک راه باشد و در این مسیر استقامت نصیب گرداند.
به برکت دعای همه خوبان.

 

 حفیظ الله رئیسی/ سراوان