کنفرانس بین‌المللی «اسلام و غرب» با حضور شخصیت‎های اروپایی و آسیایی در مرکز اسلامی الازهر در مصر برگزار می‌شود. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از الیوم السابع، کنفرانس بین‌المللی «اسلام و غرب، تنوع و تکامل» به همت کتابخانه جدید الازهر تحت نظارت «الازهر» و «شورای حاکمان مسلمان» از روز دوشنبه (۳۰/مهر/١٣٩٧) در مصر به مدت […]

کنفرانس بین‌المللی «اسلام و غرب» با حضور شخصیت‎های اروپایی و آسیایی در مرکز اسلامی الازهر در مصر برگزار می‌شود.

به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از الیوم السابع، کنفرانس بین‌المللی «اسلام و غرب، تنوع و تکامل» به همت کتابخانه جدید الازهر تحت نظارت «الازهر» و «شورای حاکمان مسلمان» از روز دوشنبه (۳۰/مهر/١٣٩٧) در مصر به مدت سه روز آغاز می‌شود.

در این کنفرانس شخصیت‌های اروپایی و آسیایی و همچنین جمعی از رهبران مذهبی، سیاسی و فکری کشورهای مختلف جهان حضور خواهند داشت.

در این کنفرانس سه روزه که در شهر «نصر» برگزار می‌شود در مورد مسائل مربوط به اسلام و اروپا با هدف دستیابی به دیدگاه‌های مشترک در مورد چگونگی مقابله با این مسائل و کمک به ادغام مثبت اقلیت‎های مسلمان در جوامع محل زندگی خود به‌عنوان شهروندانی تأثیرگذار و فعال با حفظ هویت و ویژگی‎های دینی، توسط رهبران مذهبی و سیاسی و کارشناسان امور اسلام و غرب بررسی می‌شود.

 این کنفرانس دارای هشت نشست با محورهای متعدد از جمله: «گسترش روابط میان اسلام و غرب»، «تنش بین مسلمانان و دیگر اروپاییان؛ راه حل شهروندی»، «قوم‌گرایی و ملی‌‌گرایی و جایگاه دین» و «دموگرافیک، ایدئولوژی، مهاجرت و آینده» خواهد بود.