همه می‌دانیم که جامعه‌ی فردا، دست کودکان امروز خواهد بود و چرخ جامعه به دست آنان خواهد چرخید از این رو لازم است به صورت صحیح و درست تربیت شوند تا جامعه‌ای سالم و درست داشته باشیم و از ناهنجاری‌هایی که در آینده ممکن است توسط افراد تربیت نیافته به وقوع بپیوندد، در امان بمانیم.

برای شناخت اهمیت تربیت صحیح فرزندان، باید بدانیم که کودکِ امروز، ممکن است معلم، دکتر، رییس جمهور، و کارمند جامعهٔ فردا باشد و اگر امروز به روش صحیح تربیت نشود، جامعه به هرج و مرج می‌افتد و دچار مشکلات متعددی خواهد شد.

اگر به سیرهٔ پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله علیه وسلم مراجعه کنیم متوجه خواهیم شد که ایشان چقدر به تربیت صحیح جامعه اهمیت می‌داده است و بیشتر تلاشش بر این بوده تا مردانی سالم و پاک تربیت کند تا جامعه‌ای سالم و پاک داشته باشد.

به همین علت است می‌بینیم جامعهٔ اسلامی زمان پیامبر و خلفای راشدین و سه قرن بعد از آنها، جامعه‌ای سالم و درست بوده است و از آن پس تا امروز رفته رفته به علت نبود تربیت درست فرزندان، جامعه به فساد کشیده شده و دچار مشکلات زیادی شده است.

پس بنابر این تربیت درست فرزندان یعنی ساختن جامعه!

امروزه در جامعه شاهد ناهنجاری‌ها و مشکلات زیادی هستیم که اکثر آنها نتیجهٔ بی‌توجهی به تربیت صحیح فرزندان است.

باید دانست که تربیت صحیح فرزندان امریست که نباید از آن چشم‌پوشی کرد چرا که تربیت فرزند از مواردی است که در دنیا و آخرت پدر و مادر از آن باز‌خواست خواهند شد.

به قلمِ عبدالمالک دامنی