۱- بتول؛ يعنی منقطع از دنيا و متصل به الله، حسب دستور در آيه «وتبتل ٳليه تبتيلا»؛ يعنی از همه خود را ببُر و به سوی الله تعالی رو آر. ۲- اُم ابيها؛ فاطمه – رضی الله عنها – از هر نظر، شکل و شمايل و اخلاق و زهد و… شبيه پدر بزرگوارش حضرت رسول […]

اوصاف حضرت فاطمه رضی الله عنها۱- بتول؛

يعنی منقطع از دنيا و متصل به الله، حسب دستور در آيه «وتبتل ٳليه تبتيلا»؛ يعنی از همه خود را ببُر و به سوی الله تعالی رو آر.

۲- اُم ابيها؛

فاطمه – رضی الله عنها – از هر نظر، شکل و شمايل و اخلاق و زهد و… شبيه پدر بزرگوارش حضرت رسول – صلی الله عليه وسلم – بود؛ ازين رو اين لقب داده شد.
عایشه – رضی الله عنها – می‌گويد: فاطمه شبيه‌ترين فرد به رسول الله – صلی الله علیه وسلم – است.

۳- زهراء؛

يعنی بسيار نورانی، با نور ايمان و اعمال نيک صاحب اين لقب گشت.

 ٤- سيدۂ زنان بهشت؛

پيامبر – صلی الله عليه وسلم – اين لقب را به ايشان دادند. فاطمه برترين زن بهشت است؛ چون:

بهترين زن دنياست

از آنجا که از هر نظر شبيهِ برترين پيامبر است و در خانه ايشان تعليم و تربيت حاصل نموده است و در تمام مصايب و مشکلات پيامبر در زندگی مکی سهيم بوده، سپس افتخار هجرت به مدينه را کسب نموده است.

از آنجا که پيامبر – صلی الله علیه وسلم – را بسيار دوست داشت و در مکه و مدينه خادمۂ ايشان بود.

از آنجا که مادر مهربان سرداران بهشت حضرت حسن و حضرت حسين و همسر گرامی شير خدا حضرت علی – رضی الله عنهم – است.

مسير فاطمه؛

مسير ايشان ايمان و عمل است؛ در مجموع فاطمه از توحيد و عمل به قرآن و سنت نبوی به اين مقام عظمی نائل شده است.

زنان مسلمان از هر مذهب که باشند، بايد مسير او و خدای فاطمه و کتاب او را دنبال کنند تا جزو «فاطمی‌ها» بگردند.

نویسنده: عبدالحکیم سیدزاده