شهسوار (سیاه سوار) بلوچ بامردے اَت که بازیں وهدے گوں ۱۰۰۰ نفر سربازا ماں یزدگردَے سپاها ایرانَے بادشاهَے هزمتا گُلائیش ات. اے واجه مهتر ابو موسی اشعری رضی الله عنه ئے دستا مسلمان بوت. وهدے که یزید وتی بادشاهے وهدا بے پرواهی کُت و سَوَب بوت که رسول الله (صلی الله علیه و آله و […]

شهسوار (سیاه سوار) بلوچ بامردے اَت که بازیں وهدے گوں ۱۰۰۰ نفر سربازا ماں یزدگردَے سپاها ایرانَے بادشاهَے هزمتا گُلائیش ات.

اے واجه مهتر ابو موسی اشعری رضی الله عنه ئے دستا مسلمان بوت.

وهدے که یزید وتی بادشاهے وهدا بے پرواهی کُت و سَوَب بوت که رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلمَے)نماسگ مهتر امام حسین “رضی الله عنه” شهید کنگ ببیت، شهسوار چه یزیدَے سپاها و چه آئی هزمت کنگا دست کشّیت و گوں وتی همراهاں په#بلوچستانَے سرڈگارا چَهر کنت.

و اے بامرد اولی بلوچ انت که اسلامَے دینا منّ ایت و مسلمان بیت.

📚 [عزالدین ابن اثیر ، الکامل فی التاریخ ـ ۵٢٢/۲ ]

رجانک: هَمُنتِی