نماینده مردم تربت جام در مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت مرزنشینان گفت: اگر مرزنشینان شرایط مناسبی در حوزه معاش نداشته باشند، با گسترش پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها روبرو می‌شویم. به گزارش سنت آنلاین به نقل از خبرگزاری خانه ملت، رحیمی جهان آبادی در بخشی از سخنانش در رابطه با معضل بیکاری در […]

ز⛔️ اگر معیشت مرزنشینان تامین نشود، قاچاق و ناامنی در مرزها گسترش می یابد  نماینده مردم تربت جام در مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت مرزنشینان گفت: اگر مرزنشینان شرایط مناسبی در حوزه معاش نداشته باشند، با گسترش پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها روبرو می‌شویم.  به گزارش سنت آنلاین به نقل از خبرگزاری خانه ملت، رحیمی جهان آبادی در بخشی از سخنانش در رابطه با معضل بیکاری در مناطق مرزی گفت: بیکاری گسترده در مناطق مرزی از جمله در مرز تایباد، تربت جام و صالح آباد علیرغم اقدامات انجام شده که باعث فشار به خانواده های مستضعف مرزنشین شده است. رحیمی جهان آبادی همچنین با انتقاد از عدم استقرار ادارات در شهرستان تازه تأسیس صالح آباد، بیان داشت: همچنین به بازگشایی بازارچه های مرزی در بسیاری از مناطق مرزی حوزه انتخابیه برای رونق اقتصادی نیاز داریم ضمن اینکه دولت باید به راه آهن دوقارون-مشهد و تعیین اعتبارات ملی برای بودجه سال 99 و راه اندازی این راه آهن مهم و کلیدی توجه کند. نماینده تربت جام افزودند که: مرز برای مرزنشینان جز نقمت و مصیبت چیزی نداشته و دود آن به چشم ما و پول آن به جیب کسانی است که در مرز ساکن نیستند، خاطرنشان کرد: برای وضعیت مرزها، بیکاری و وضعیت مستضعفان مرزنشین نگران هستیم در حالی که مرزنشینی یعنی حفاظت از این کشور اما زمانی که مرزنشینان شرایط مناسبی برای معاش نداشته باشند، پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها گسترش می یابد لذا از دولت تدبیر و امید درخواست می کنم توجه ویژه به همه مرزهای کشور به خصوص به شرق کشور، سیستان و بلوچستان، خراسان ها، کردستان و همه مناطق مرزی داشته باشند.

نماینده مردم تربت جام در مجلس با ابراز نگرانی از وضعیت مرزنشینان گفت: اگر مرزنشینان شرایط مناسبی در حوزه معاش نداشته باشند، با گسترش پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها روبرو می‌شویم.

به گزارش سنت آنلاین به نقل از خبرگزاری خانه ملت، رحیمی جهان آبادی در بخشی از سخنانش در رابطه با معضل بیکاری در مناطق مرزی گفت: بیکاری گسترده در مناطق مرزی از جمله در مرز تایباد، تربت جام و صالح آباد علیرغم اقدامات انجام شده که باعث فشار به خانواده های مستضعف مرزنشین شده است.
رحیمی جهان آبادی همچنین با انتقاد از عدم استقرار ادارات در شهرستان تازه تأسیس صالح آباد، بیان داشت: همچنین به بازگشایی بازارچه های مرزی در بسیاری از مناطق مرزی حوزه انتخابیه برای رونق اقتصادی نیاز داریم ضمن اینکه دولت باید به راه آهن دوقارون-مشهد و تعیین اعتبارات ملی برای بودجه سال ۹۹ و راه اندازی این راه آهن مهم و کلیدی توجه کند.
نماینده تربت جام افزودند که: مرز برای مرزنشینان جز نقمت و مصیبت چیزی نداشته و دود آن به چشم ما و پول آن به جیب کسانی است که در مرز ساکن نیستند، خاطرنشان کرد: برای وضعیت مرزها، بیکاری و وضعیت مستضعفان مرزنشین نگران هستیم در حالی که مرزنشینی یعنی حفاظت از این کشور اما زمانی که مرزنشینان شرایط مناسبی برای معاش نداشته باشند، پدیده قاچاق و ناامنی در مرزها گسترش می یابد لذا از دولت تدبیر و امید درخواست می کنم توجه ویژه به همه مرزهای کشور به خصوص به شرق کشور، سیستان و بلوچستان، خراسان ها، کردستان و همه مناطق مرزی داشته باشند.