مسجد تاریخی شهر حیدرآباد هند، که به دلیل کرونا چندین ماه تعطیل شده بود، بازگشایی شد. مسجد مکه (Mecca Mosque) که در نزدیکی منطقه چارمنار قرار دارد با تصمیم شورای ایالتی وقف بازگشایی شد. پس از این وقفه پنج ماهه، نمازگزاران می‌توانند هر پنج نوبت نماز را در این مسجد به صورت جماعت به جا […]

مسجد تاریخی شهر حیدرآباد هند، که به دلیل کرونا چندین ماه تعطیل شده بود، بازگشایی شد.

مسجد مکه (Mecca Mosque) که در نزدیکی منطقه چارمنار قرار دارد با تصمیم شورای ایالتی وقف بازگشایی شد. پس از این وقفه پنج ماهه، نمازگزاران می‌توانند هر پنج نوبت نماز را در این مسجد به صورت جماعت به جا بیاورند.

علاوه بر مسجد مکه، مسجد شاهی (Shahi Mosque) دیگر مسجد تاریخی این منطقه هم شامل این تصمیم خواهد بود.

با این همه نمازگزاران باید مسائل بهداشتی و قوانین دولتی از جمله زدن ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی را، که برای جلوگیری از شیوع کرونا وضع شده است، رعایت کنند. ضمن اینکه فقط ۵۰ نمازگزار در هر نوبت می‌توانند در هنگام نماز جماعت در مسجد حضور داشته باشند.

قرار است در این مسجد تاریخی از ۲۱ سپتامبر(۳۱ شهریور) تعداد نمازگزاران در هر نوبت نماز به ۱۰۰ نفر برسد./ایکنا