نویسنده: زبیر حسین‌پور این اسم شایان شایان نبود و نه مصلحیت شایان شهرتش. توهین کننده مصلح نیست؛ بلکه مفسد است. گویند شخصی می‌خواست مشهور شود و بهترین راهش را در این دید که در چاه زمزم ادرار کند تا نامش بر زبانها بیفتد و شاید همین است حکایت کسانی که می‌خواهند با توهین، خود را […]

نویسنده: زبیر حسین‌پور

این اسم شایان شایان نبود و نه مصلحیت شایان شهرتش. توهین کننده مصلح نیست؛ بلکه مفسد است.

گویند شخصی می‌خواست مشهور شود و بهترین راهش را در این دید که در چاه زمزم ادرار کند تا نامش بر زبانها بیفتد و شاید همین است حکایت کسانی که می‌خواهند با توهین، خود را در این کشور مشهور کنند.

متأسفانه هر از گاهی، باب توهین به مقدسات اهل‌سنت، صحابهٔ گرانقدر نبی اکرم – صلى الله علیه وسلم ورضوان الله علیهم أجمعین – یا توسط یک روحانی مغرض، یا یک بازیگر، یک ورزشکار و… و… در کشورمان باز می‌شود و با احساسات نه تنها میلیونها اهل‌سنت ایرانی بلکه با احساسات بیش از یک میلیارد و چند صد میلیون مسلمان اهل‌سنت در کل جهان بازی می‌شود.

اگر روزی که رهبر انقلاب و دیگر مراجع بزرگ شیعه فتوای حرمت توهین به مقدسات اهل‌سنت را دادند، صدا و سیما، روزنامه‌ها و دیگر نهادها آن را با جان و دل می‌پذیرفتند و برای نهادینه کردن آن در جامعه هزینه کرده، برنامه‌ها ترتیب می‌دادند و جهت نشر آن در همه جا در مجالس عمومی و خصوصی می‌کوشیدند، امروز ما شاهد چنین توهینهایی از هر قشر نبودیم.

استقبال اهل‌سنت از فتوای رهبری

خوشبختانه فتوای وحدت‌آفرین رهبر معظم انقلاب در میان اهل‌سنت بسیار گسترش یافت و به همگان رسید و اهل‌سنت از آن به خوبی استقبال کرده و آن را ستودند. اما رهبری این فتوا را برای اهل‌سنت نداده بود، اهل‌سنت که خود به مقدساتشان توهین نمی‌کنند. رویِ سخنِ ایشان با اهل تشیع بود و شایسته و شایانِ شأن هم همین بود که این فتوا بخصوص در میان افراطیون شیعه پخش و منتشر شود تا آنان از این کردارهای ناپسندشان دست بکشند و هنوز هم دیر نیست و صدا و سیما و واحدهای فرهنگی نهادهای مختلف دست به دست هم شوند و برای اتحاد عملی هم که شده، بودجهٔ امسال هفتهٔ وحدت یا بخش اعظم آن را به گسترش و نهادینه کردن این فتوا در میان اقشار مختلف شیعه اختصاص دهند.