تازه امروز آموختم که: ـ «ببخش تا دریافت کنی!» مهم‌ترین قانون پول است. ـ برای آنکه واقعاً پولدار شویم، باید بتوانیم ببخشیم. ـ برای جذب پول باید پول بخشید. ـ بخششِ پول رازِ اکثر خانواده‌های بزرگ و ثروتمند است. این چند نکته را امروز در کتاب «پدر پولدار پدر بی‌پول» نوشتۀ نویسنده و سرمایه‌گذار مشهور […]

تازه امروز آموختم که:
ـ «ببخش تا دریافت کنی!» مهم‌ترین قانون پول است.
ـ برای آنکه واقعاً پولدار شویم، باید بتوانیم ببخشیم.
ـ برای جذب پول باید پول بخشید.
ـ بخششِ پول رازِ اکثر خانواده‌های بزرگ و ثروتمند است.
این چند نکته را امروز در کتاب «پدر پولدار پدر بی‌پول» نوشتۀ نویسنده و سرمایه‌گذار مشهور امریکایی ـ ژاپنی، رابرت کیوساکی خواندم. برای من جالب بود که یک سرمایه‌گذار امریکایی دادن و بخشیدن را عاملِ رشد سرمایه می‌داند.
در آموزه‌های دینی ما تأکید بر دادن خیرات و صدقات خیلی پررنگ است و این موضوع یکی از عوامل برکت در رزق‌وروزی قلمداد شده است. برهمین‌اساس من فکر نمی‌کردم یک سرمایه‌گذار امریکاییِ دربارۀ دادن و بخشیدن پول به دیگران چنین نگاهی داشته باشد و حتی آن را مهم‌ترین قانون پول بداند.

بسیاری از افراد دیندار که نگاهی عبادی به موضوع صدقه و خیرات و حتی زکاتِ اموال دارند، وقتی با تأکید رجال دین بر پرداخت منظم این موارد مواجه می‌شوند، باتوجه به ایمان و باوری که به ذات پروردگار متعال و وعده‌های او در قرآن مجید دارند و عمل به آموزه‌های دینی را شرط سعادت خود می‌دانند، قرص و محکم بدون هیچ تردیدی در راه خدا خرج می‌کنند و ثمرۀ بخشندگی خودشان را در دنیا و آخرت می‌بینند. اینها که حساب‌شان جداست و خدا را شکر تعدادشان در جامعۀ ما کم نیست.
خیلی‌ها هم هستند که سخن از دادن و بخشیدن به مذاق‌شان خوش نمی‌آید و فرضیه‌شان این است که آن‌هایی که همیشه تأکید بر دادن و بخشیدن می‌کنند، چون معمولاً رجال دین هستند، برای پیش‌برد کارهای خودشان همیشه تأکید بر دادن صدقه و خیرات و خرج کردن در راه خدا می‌کنند. برکت در رزق یعنی چه؟! مگر می‌شود هرچندوقت یک‌بار بخشی از پول خودت را که با هزار زحمت درآورده‌ای، به این و آن بدهی و انتظار رشد آن را هم داشته باشی؟!
به نظرم برای این دسته از افراد که معنای برکت در رزق را درک نکرده‌اند و ظاهراً اهل قاعده و قانون‌اند و دو دو تا چهار تا زندگی می‌کنند، می‌بایست سخنان سرمایه‌گذارانی موفق مثل رابرت کیوساکی قانع‌کننده باشد. اینان تا آن زمان که مفاهیمی مثل برکت در رزق را در زندگی درک می‌کنند، به مهم‌ترین قانون پول فکر کنند: «ببخش تا دریافت کنی!»/قلم، ادب، فرهنگ و رسانه

✍🏻 یعقوب شه‌بخش