«إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.» (بخاری ٧١٧٩ و مسلم ٢٥٢٦) به یقین بدترین مردم، شخص دو چهره است که پیش برخی با یک چهره و پیش برخی با چهرهٔ دیگر می‌آید. دو رنگی و چند چهره بودن کار شیطان صفتان است و زیبندهٔ هیچ آدمی‌زادی نیست، دو رنگی برای […]

«إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ.» (بخاری ٧١٧٩ و مسلم ٢٥٢٦)
به یقین بدترین مردم، شخص دو چهره است که پیش برخی با یک چهره و پیش برخی با چهرهٔ دیگر می‌آید.
دو رنگی و چند چهره بودن کار شیطان صفتان است و زیبندهٔ هیچ آدمی‌زادی نیست، دو رنگی برای علما بدتر و برای حکام و مسئولان به مراتب بدتر است.

  • نویسنده :  عبدالحکیم سیدزاده