بررسی کارنامهٔ اقتصادی و سیاسی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه‌الله (۱)

بررسی کارنامهٔ اقتصادی و سیاسی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه‌الله (۱)