سؤال: در بلوچی معروف است که می‌گویند: «حرام باشد که این کار را بکنم» یا «حرام باشد که این غذا را بخورم»، آیا این الفاظ، قسم شمرده می‌شوند یا خیر؟  پاسخ: بله، قسم شمرده می‌شوند، در صورت حانث شدن کفاره قسم لازم می‌شود. کفاره قسم عبارت است از اینکه به ۱۰ مسکین نیازمند، دو وعده […]

بکار بردن لفظ «حرام» که در بلوچی معروف است، قسم شمرده می‌شود

سؤال: در بلوچی معروف است که می‌گویند: «حرام باشد که این کار را بکنم» یا «حرام باشد که این غذا را بخورم»، آیا این الفاظ، قسم شمرده می‌شوند یا خیر؟

 پاسخ: بله، قسم شمرده می‌شوند، در صورت حانث شدن کفاره قسم لازم می‌شود.
کفاره قسم عبارت است از اینکه به ۱۰ مسکین نیازمند، دو وعده طعام یا قیمت آن را بدهد؛ یعنی حداقل به هر نفر ۲/۳۲۰ کیلوگرم گندم یا قیمت آن را بدهد، و اگر می خواهد به یک نفر بدهد پس تا ۱۰ روز، روزانه قیمت ۲/۳۲۰ کیلوگرم گندم را بدهد؛ اما اگر توان مالی ندارد، پس سه روز پشت سر هم روزه بگیرد.

🔗 منابع:
۱- المحیط البرهانی، ج ۹ ص ۲. مکتبة الشاملة.
۲- الفقه الاسلامی وادلته، کتاب الایمان، الفصل الثالث، ج ۳ ص ۴۸۹، چاپ دارالفکر.
۳- البحر الرائق، کتاب الأیمان، ج ۴ ص ۴۹۲، چاپ رشیدیه.
۴- الفتاوی التاتارخانیه، کتاب الأیمان، ج ۴ ص ۴۰.

والله اعلم بالصواب

📝 دارالإفتاء عین العلوم گشت