بیست و دومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل سنت ایران طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱٤ آذر (۳ و ٤ ربیع الأول) در محل دارالعلوم زاهدان برگزار شد و شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد. به گزارش  سنت آنلاین،در این نشست چهار موضوع زیر،مطرح و مورد بحث و مناقشه قرار گرفت: ۱- […]

بیست و دومین نشست مجمع فقه اسلامی اهل سنت ایران طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱٤ آذر (۳ و ٤ ربیع الأول) در محل دارالعلوم زاهدان برگزار شد و شامگاه یکشنبه به کار خود پایان داد.

به گزارش  سنت آنلاین،در این نشست چهار موضوع زیر،مطرح و مورد بحث و مناقشه قرار گرفت:

۱- تکافل اجتماعی،یعنی ایجاد صندوق تکافل توسط گروهی از افراد به منظور همکاری برای جبران خسارات خطرهای احتمالی و هدف از آن سودآوری نیست. در این نشست مصوب شد که تکافل اجتماعی مبتنی بر الگوی وقف شرعاً جایز است و نهادینه و اجرایی کردن آن در جامعه باید زیر نظر علمای متعهد و کارشناسان فقهی صورت گیرد.

۲- حکم امتیازدهی بانکها و مؤسسات مالی،مقرر شد که اگر پرداخت وام از طرف مؤسسات مالی و بانکها مشروط به سپرده‌گذاری به میزان و مدت معین باشد،شرعاً جایز نیست.

۳- حکم شرعی کارمزد،در این باره پس از استماع مقالات تحقیقی ـ علمی هیئتی از اعضای مجمع تشکیل گردید تا مقالات را دقیقاً بررسی کرده و به جمع‌بندی آرا و دلایل بپردازند و نیز با علمای صاحب‌نظر در خصوص کارمزد بانکی و مؤسسات مالی به رأیزنی بپردازند و بررسی کارمزد حقیقی و نحوه تعیین آن را از کارشناسان بانکی جویا شوند.

٤- کارشناسی آب چاه‌ها،نسبت به این مورد مصوب شد که هر فرد در ملک شخصی خویش مجاز به حفر چاه است بدین شرط که به دیگران ضرر فاحشی نرساند و در این باره نظریه کارشناسان متدین و متعهد سازمان آب در تشخیص ضرر فاحش شرعاً اعتبار دارد.