فرزندان در خانه به رفتار و کردار پدر و مادر می‌نگرند و از آن تاثیر می‌پذیرند، به خصوص رفتار مادر تاثیر زیادی بر فرزندان می‌گذارد. وقتی که فرزندان پایبندی پدر و مادرشان را به دین و توجه آن دو را به رفتار نیک و پسندیده و مقید بودن آنان را به اخلاق بزرگ‌منشانه ببیند از […]

فرزندان در خانه به رفتار و کردار پدر و مادر می‌نگرند و از آن تاثیر می‌پذیرند، به خصوص رفتار مادر تاثیر زیادی بر فرزندان می‌گذارد.

وقتی که فرزندان پایبندی پدر و مادرشان را به دین و توجه آن دو را به رفتار نیک و پسندیده و مقید بودن آنان را به اخلاق بزرگ‌منشانه ببیند از آن‌ها الگو می‌گیرند، رفتار پدر و مادر بیش از هر چیزی بر تربیت فرزندان تاثیر دارد.

هر دستور، حکم و قانونی که در خانه وضع شود تا فرزندان به آن عمل کنند، اما فرزندان در رفتار ما خلاف آن دستور و قانون را ببینند، حتما در پایبندی و عمل به آن دستور و قانون سستی خواهند کرد.

زمانی که توجه‌مان را از خانه به جامعه متمرکز کنیم این تاثیر را در چارچوبی وسیع‌تر در جوامع نیز مشاهده می‌کنیم، به گونه‌ای که عموم شهروندان بسیاری از مقررات را زیر پا می‌گذارند و با کمی تحقیق در مورد علت آن متوجه می‌شویم که پیشوایان و بزرگان و رؤسا به این مقررات پایبند نیستند.

می‌بینیم که دروغ در خیابان شایع شده علت را جویا می‌شویم متوجه می‌شویم که بعضی از مسئولان زیاد دروغ می‌گویند، اختلاس‌ها و رشوه‌گیری‌ها هم به همین صورت در اداره‌ها شایع است، علت تمام این ناهنجاری‌ها این است که رؤسا و بزرگان اختلاس می‌کنند و رشوه می‌گیرند و مردم جامعه هم به تقلید از آنان این کارها را انجام می‌دهند.

هر قانون و دستوری که در خانواده و یا جامعه وضع شود و محتوای آن با رفتار وضع کنندگان متفاوت باشد، اگر همه‌ی جن‌ها و انسان‌ها در اجرای این قانون بکوشند و تمام نیروهای مادی و معنوی در اجرای آن به کار گرفته شوند، باز هم به درستی در زندگی افراد اجرا نخواهد شد.

نویسنده: عبیداللهی/ ️ترجمه: مهرنگار حسین‌بر