سنت‌آنلاین| دکتر جلیل رحیمی جها‌ن‌آبادی نمايندهٔ مردم تربت جام، تايباد، باخرز و صالح آباد در نطق میان‌دستور دیروز سه‌شنبه ٨ آذر ١٤٠١ در مجلس شورای اسلامی گفت:

کفش و لباس یک بچه دو ساله را نمی‌توان به تن انسان ۴۴ ساله کرد و توقع داشت زندگی کند.
هر نظام سیاسی در مقابل مطالبات مردم خودش یا می‌ایستد، مردم را سرکوب می‌کند و دچار چالش می‌شود؛ یا مطالبات مردم خودش را می‌شنود.
تغییرات در ارزش‌ها تغییر در ساختارها و تغییر در سیاست‌ها را انجام می‌دهد و از ظرفیت‌های مردم خود استفاده می‌کند و نظام خود را مستحکم‌تر می‌کند.
تخریب شخصیت‌های مورد رجوع و حمله به افراد مورد قبول عام نه تنها راه حل نیست؛ بلکه بحران کشور را تشدید می‌کند.
هر کسی که بزرگ قومی، بزرگ مذهبی، هنرمند، فوتبالیست یا محل رجوع مردم است، سرمایه اجتماعی این مملکت است ما باید با آن‌ها گفت‌وگو کنیم و آن‌ها را با خودمان همراه کنیم و از آن‌ها راهکار بگیریم.
در سیاست خارجی هم باید مسیر تعامل و گفت‌وگو با جهان را مشخص کنیم و نظر ملت را در این خصوص بپذیریم.
نفرت‌پراکنی تریبون‌های ثابت و افراد غیر منتخب را متوقف کنید.