یکی از سنت‌های رسول الله صلی الله علیه وسلم تدابیر احتیاطی در مقابل هر فتنه و تهدید بوده است. بنابراین می‌طلبد در هر مسجدجامع گروه انتظامات تشکیل شود تا ورود و خروج افراد مشکوک و بلوچی‌پوش مفسد را کنترل کنند تا جوانان عزیز را به سمت میدان قتل نکشانند. خطیبان بزرگوار و نمازگزاران محترم مواظب […]

یکی از سنت‌های رسول الله صلی الله علیه وسلم تدابیر احتیاطی در مقابل هر فتنه و تهدید بوده است.
بنابراین می‌طلبد در هر مسجدجامع گروه انتظامات تشکیل شود تا ورود و خروج افراد مشکوک و بلوچی‌پوش مفسد را کنترل کنند تا جوانان عزیز را به سمت میدان قتل نکشانند.
خطیبان بزرگوار و نمازگزاران محترم مواظب باشند مطالبات مدنی و عدالت‌خواهی و حق‌طلبی و خون طلبی آنان که موضوع جمعه‌های حاضر است به نفع حرام‌خوران و خون‌خواران تمام نشود.

 عبدالحکیم سیدزاده