یکی از اعضای فراکسیون اهل‌سنت مجلس با انتقاد از انفعال وزارت کشور در جلب مشارکت سیاسی و مدیریتی اهل‌سنت ایران، از تلاش این فراکسیون برای استیضاح وزیر کشور خبر داد. به گزارش سنت‌آنلاین علیم یارمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تلاش برخی نمایندگان اهل‌سنت مجلس برای به جریان انداختن استیضاح وزیر کشور، […]

تلاش فراکسیون اهل‌سنت برای استیضاح وزیر کشوریکی از اعضای فراکسیون اهل‌سنت مجلس با انتقاد از انفعال وزارت کشور در جلب مشارکت سیاسی و مدیریتی اهل‌سنت ایران، از تلاش این فراکسیون برای استیضاح وزیر کشور خبر داد.

به گزارش سنت‌آنلاین علیم یارمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تلاش برخی نمایندگان اهل‌سنت مجلس برای به جریان انداختن استیضاح وزیر کشور، گفت: فراکسیون اهل‌سنت مجلس باتوجه به مشکلات متعددی که در بحث استفاده از ظرفیت‌های این بخش از جامعه احساس می‌شود، به‌دنبال تهیه طرح استیضاح وزیر کشور است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انگیزه اصلی استیضاح وزیر کشور، ضعف در مشارکت اهل‌سنت در فعالیت‌های سیاسی است. البته این ضعف صرفاً به عملکرد وزارت کشور محدود نیست اما باتوجه به وظایفی که بنابر قانون برای این وزارتخانه و وزیر کشور درنظر گرفته شده، انتظار بیشتری از این وزارتخانه می‌رود.

عضو فراکسیون اهل‌سنت مجلس همچنین یادآور شد: در این سال‌ها شاهد اقدام خاصی ازسوی وزارت کشور در راستای تقویت و جلب مشارکت اهل‌سنت در حوزه‌های مختلف سیاسی و مدیریتی نبودیم.

یارمحمدی در پایان تصریح کرد: باتوجه به انفعال وزارت کشور در این راستا، صحبت‌هایی در فراکسیون اهل‌سنت مجلس مبنی بر تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی انجام شده و قرار است این طرح استیضاح در آیندۀ نزدیک به جریان بیفتد.