از غرایب مملکت ما اینکه تمساح ظالم کاملا از امنیت و حمایت برخوردار است؛ حالانکه وی نه به انقلاب باور دارد و نه به انسان و نه به …! الله می فرماید:” همه چیز برای انسان آفریده شده”؛ اما متاسفانه سرپرستان حیوانات وحشی که از وحشیگری سهمی کلان دارند حصه ای از رودخانه سرباز را […]

از غرایب مملکت ما اینکه تمساح ظالم کاملا از امنیت و حمایت برخوردار است؛ حالانکه وی نه به انقلاب باور دارد و نه به انسان و نه به …!

الله می فرماید:” همه چیز برای انسان آفریده شده”؛ اما متاسفانه سرپرستان حیوانات وحشی که از وحشیگری سهمی کلان دارند حصه ای از رودخانه سرباز را به تمساح و بخشی از کوه بیرک را به درندگان اختصاص داده اند.
کودک و رمه از این وحشی های رها شده امنیت ندارند و همیشه آسیب و زیان می بینند! اما وحشی ها از هر نوع مسئولیت و جریمه معاف اند، همانطور که می گویند امریکایی ها پیش از انقلاب از محاکمه و جریمه معاف بودند!
انگار که این وحشی های حرام گوشت چنان مقدس اند که گاو حلال گوشت در هندوستان!
می گویند این همه امتیاز به حیوان برای آن است که نسل آن منقرض نشود هر چند که انسان طعمه آن گردد!
عجب! در مقام خدایی دارند بازی می کنند و روزی می دهند!
هیچ جای تعجب نیست که فردا برای مار و کژدم برنامه ریزی کنند!

پیامبر که از همه مهربانتر و داناتر است فرمود:” اقتلوا المؤذى قبل أن یؤذی”
هر حیوان آسیب رسان را پیش از آنکه حمله کند بکشید.
چون امنیت بشر مهم است، بقای نسل یک نوع مخلوق به الله مربوط است نه ما! ما مسئول حفاظت نسل تمساح و گرگ و… نیستیم! بلکه در قبال نا امنی کودک سوریه و افغانستان و… وظیفه داریم.
الی الله المشتکی.

عبدالحکيم سيدزاده