شورای وزیران تونس روز جمعه در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری این کشور، لایحۀ قانونی تساوی حقوق در زمینه ارث میان زن و مرد را تصویب کرد. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از الصباح نیوز، اگر مجلس نمایندگان تونس با این لایحۀ «تساوی حقوق در زمینه ارث میان زن و مرد» موافقت کند، زنان و […]

تونس، تساوی حقوق ارث میان زن و مرد را تصویب کردشورای وزیران تونس روز جمعه در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهوری این کشور، لایحۀ قانونی تساوی حقوق در زمینه ارث میان زن و مرد را تصویب کرد.

به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از الصباح نیوز، اگر مجلس نمایندگان تونس با این لایحۀ «تساوی حقوق در زمینه ارث میان زن و مرد» موافقت کند، زنان و مردان در تونس به یک میزان سهم ارث می‌برند.

طرح شدن بحث برابری سهم ارث و زن و مرد سال گذشته نیز باعث جنجال زیادی در تونس و دیگر کشورهای اسلامی شده بود .

«حمده سعید» مفتی وقت تونس سال گذشته در واکنش به این طرح گفته بود: «قرآن صراحتاً در این خصوص حکم داده و مطالبی که «السبسی» رئیس جمهوری تونس بیان کرده، مخالف شرع است و بحث و جدل در خصوص احکام الهی جایز نیست، زیرا آیات قرانی به صراحت بیان می‌کنند که حق مردان در ارث دو برابر زنان است.»

شایان ذکر است که تونس خود را در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیان از قوانین مترقیانه‌تری دربارۀ حقوق زنان برخوردار می‌داند و در همین راستا سال گذشته ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان را مجاز اعلام کرد.