دین اسلام؛ دین اعتدال، به دور از افراط و تفریط، دین صلح، آرامش، هم زیستی، عدالت، مساوات و برابری می‌باشد. اسلام تنهای دینی است که با ظلم و تبعیض مبارزه می‌کند. عرب‌های دروان جاهلیت دختران را زنده به گور و برای زنان ارزشی قائل نبودند. در بدو اسلام پیامبر -صلی الله علیه وسلم- بر علیه […]

دین اسلام؛ دین اعتدال، به دور از افراط و تفریط، دین صلح، آرامش، هم زیستی، عدالت، مساوات و برابری می‌باشد.

اسلام تنهای دینی است که با ظلم و تبعیض مبارزه می‌کند. عرب‌های دروان جاهلیت دختران را زنده به گور و برای زنان ارزشی قائل نبودند.

در بدو اسلام پیامبر -صلی الله علیه وسلم- بر علیه ظلم و تعبیض قیام و از حقوق زنان دفاع نمودند.

اسلام ارزش و احترام ویژه‌ای برای زنان قائل است، زن در فرهنگ اسلامی از جایگاه خاصی برخور دار می‌باشد؛ چنان‌که در قرآن سومین سوره به نام زنان نامیده شده است.

زن از دیدگاه قرآن در کرامت و حرمت با مرد برابر و مساوی است، هیچ تفاوتی در میان مرد و زن نیست، زن و مرد از هویت واحد برخورداند، زن در مفهوم انسانیت با مرد هیچ تفاوتی ندارد؛ چنانچه الله تعالی در قرآن مجید می‌فرمایند: «یایها الناس إنا خلقنکم من ذکر و أنثی» ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن (آدم و حوا) آفریدیم.

طبق این آیه همه‌ی مردم اعم از مرد و زن با هم برابر هستند. در ادامه‌ی این آیه الله تعالی ملاک برتری را تقوا قرار داده است، بدون اختصاص به مرد و زن.

در مورد آیه بالا علامه محمد شفیع عثمانی در معارف القرآن می‌نویسد: «در این آیه تعلیم جامعی در رابطه با مساوات انسانی داده شده است، تا هیچ کس دیگری را از خود ذلیل‌تر و کم‌تر نپندارد؛ زیرا که این امور در حقیقت موجبات فخر نیستند،

بلکه اساس نفرت و عداوت روی اینگونه تفاخر گذاشته شده است.»

لذا فرمود: تمام مردم از یک پدر و مادر متولد شده‌اند، از این جهت با یک‌دیگر برادرند و تفاوتی که خداوند در زمینه خاندان، قبیله، ثروت و مال مقرر کرده است، برای تفاخر نیست؛ بلکه به جهت تعارف و آشنایی می‌باشد. [معارف القرآن ج ۱۳ ص ۱۶۵]

زن دارای ویژگی های خاص می باشد، یکی از ویژگی های زنان این است که: زن سبب آسایش و آرامش مرد می باشد.

وجود زن در هر خانه ضروری است؛ چون در خانه ای که زن باشد در آن سکون و آرامش حاکم می گردد.

قرآن می گوید: «أن خلق لکم من انفسکم أزواجا لتسکنوا الیها»

الله تعالی از جنس خود شما برای شما همسرانی آفریده تا سبب آرامش تان بگردند.

زن از نظر مقام انسانی و معنوی رتبه‌ای بلند دارد، هرگاه از انسانیت بحث می‌شود زنان همسان با مردان مطرح می‌شوند: «إِنَّ المُسلِمينَ وَالمُسلِماتِ وَالمُؤمِنينَ وَالمُؤمِناتِ وَالقانِتينَ وَالقانِتاتِ وَالصّادِقينَ وَالصّادِقاتِ وَالصّابِرينَ وَالصّابِراتِ وَالخاشِعينَ وَالخاشِعاتِ وَالمُتَصَدِّقينَ وَالمُتَصَدِّقاتِ وَالصّائِمينَ وَالصّائِماتِ».

در این آیه مدار کمال به اسلام و ایمان و تصویری مساوی میان زن و مرد را نشان می‌دهد.

در شان نزول این آیه نوشته‌اند: اسماء بنت عمیس نسبت به نازل نشدن آیاتی از قرآن در تمجید زنان، اظهار نگرانی کرد، بعدا این آیه نازل شد.

سیدقطب می‌گوید: «این آیه زن را در ردیف مرد آورده و او را در پیوند با خداوند، همچنین کسب کمالات، همسان مرد دانسته است و این در حقیقت اقدام عملی اسلام در جهت بالا بردن ارزش زن و ارتقاء بینش جامعه نسبت به جایگاه زن می‌باشد.»

نویسنده: عطاءالله محمدحسنی/ دارالعلوم عثمانیه نیمروز