سوال: جراحي تغيير جنسيت (SEX REASSIGNMENT SURGERY) که به طور خلاصه اس آر اس (SRS) گفته می‌شود، عمل جراحی است که پزشکان برای تغییر جنسیت فیزیکی افراد داوطلب انجام می‌دهند، که برای مردها اندام تناسلی زنانه مثل مهبل، فرج و پستان درست می‌کنند و برای زنان اندام تناسلی (ذکر) را درست می‌کنند؛ حال بفرمائید این […]

حکم کوتاه کردن موی و ناخن قربانی کننده

سوال: جراحي تغيير جنسيت (SEX REASSIGNMENT SURGERY) که به طور خلاصه اس آر اس (SRS) گفته می‌شود، عمل جراحی است که پزشکان برای تغییر جنسیت فیزیکی افراد داوطلب انجام می‌دهند، که برای مردها اندام تناسلی زنانه مثل مهبل، فرج و پستان درست می‌کنند و برای زنان اندام تناسلی (ذکر) را درست می‌کنند؛ حال بفرمائید این نوع عمل جراحی از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟

پاسخ: این نوع جراحی به خاطر تغییر در خلقت خداوندی؛ از لحاظ شرعی حرام است.

👈🏻 دارالإفتاء عین العلوم گشت
شماره فتوا: ۶۷/۱۴۷/۱۳۳۸۳