سنت‌آنلاین| جلسۀ آغاز سال تحصیلی جدید عین العلوم گشت، صبح چهارشنبه (۲۱ شوال ۱۴۴۲/ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰) با حضور اساتید و طلاب عین‌العلوم در مسجد جامع خواجه گشت برگزار شد.

 

سنت‌آنلاین| جلسۀ آغاز سال تحصیلی جدید عین العلوم گشت، صبح چهارشنبه (۲۱ شوال ۱۴۴۲/ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰) با حضور اساتید و طلاب عین‌العلوم در مسجد جامع خواجه گشت برگزار شد.