در جمهوری اسلامی، جمهوریت بدون مشارکت اقوام و اسلامیت، بدون مشارکت اهل‌سنت در مدیریت کشور معنی ندارد.  

در جمهوری اسلامی، جمهوریت بدون مشارکت اقوام و اسلامیت، بدون مشارکت اهل‌سنت در مدیریت کشور معنی ندارد.

 

  • نویسنده :  عبدالحکیم سیدزاده
  • منبع خبر : کانال رسمى استاد عبدالحکيم سيدزاده