عالی‌ترین مرجع قضایی ایالت کبک کانادا در حکمی داشتن «حجاب اسلامی» در دادگاه‌های این ایالت را مجاز اعلام کرد. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از ایرنا، دادگاه تجدید نظر ایالت کبک کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد که زنان در صورتی که اعتقادات مذهبی شهروندی صادقانه باشد و با حقوق اساسی فرد دیگری در تضاد نباشد، […]

«حجاب اسلامی» در دادگاه‌های ایالت کبک کانادا مجاز شدعالی‌ترین مرجع قضایی ایالت کبک کانادا در حکمی داشتن «حجاب اسلامی» در دادگاه‌های این ایالت را مجاز اعلام کرد.

به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از ایرنا، دادگاه تجدید نظر ایالت کبک کانادا روز چهارشنبه اعلام کرد که زنان در صورتی که اعتقادات مذهبی شهروندی صادقانه باشد و با حقوق اساسی فرد دیگری در تضاد نباشد، می‌تواند در دادگاه با حجاب اسلامی حضور یابند.

این حکم پس از آن صادر شد که در سال ٢٠١٥ زنی مسلمان به نام «رانیه العلول» به جرم داشتن حجاب از دادگاه اخراج شد.

قضات دادگاه سوم استیناف با اجماع اعلام کردند که این قاضی حق خانم العلول در زمینه آزادی دینی را نادیده گرفته است.