پرسش: «شخصی چیز حلالی را بر خود حرام می‌کند؛ آیا آن چیز حرام می‌گردد یا خیر»؟ پاسخ: «خیر، آن‌چیز حرام نمی‌گردد، اما این گفته شخص قسم محسوب می‌شود و با انجام دادن آن حانث می‌گردد و باید کفاره بدهد.» پی‌نوشت قال في الهندیة:تحریم الحلال یمین کذا فی الخلاصة فمن حرم علی نفسه شیئا مما یملکه […]

حرام کردن چیز حلال، قسم محسوب می‌شودپرسش: «شخصی چیز حلالی را بر خود حرام می‌کند؛ آیا آن چیز حرام می‌گردد یا خیر»؟

پاسخ: «خیر، آن‌چیز حرام نمی‌گردد، اما این گفته شخص قسم محسوب می‌شود و با انجام دادن آن حانث می‌گردد و باید کفاره بدهد.»

پی‌نوشت

قال في الهندیة:تحریم الحلال یمین کذا فی الخلاصة فمن حرم علی نفسه شیئا مما یملکه لم یصر محرما ثم إذا فعل مما حرمه قلیلا أو کثیرا حنث و وجبت الکفارة. الفتاوی الهندیة، باب الثانی فیما یکون یمینا و مالا یکون یمینا، ۷۴/۲، ط: دار احیاء التراث العربی.

دارالافتاء عين العلوم گشت