سنت‌آنلاین| مولانا سید عبدالکریم حسین‌پور که سخنران اوّل مراسم نماز جمعهٔ این هفتهٔ زاهدان بود، در پایان سخنان خویش از روشنگری‌ها و مطالبات به حق حضرت شیخ‌الإسلام مولانا عبدالحمید حفظه‌الله تشکر نمود و ایشان را سخنگوی مظلومان و‌جامعهٔ اهل‌سنت خواند و از مسؤولان خواستار رسیدگی به پروندهٔ جمعهٔ خونین زاهدان شد که شش ماه از […]

سنت‌آنلاین| مولانا سید عبدالکریم حسین‌پور که سخنران اوّل مراسم نماز جمعهٔ این هفتهٔ زاهدان بود، در پایان سخنان خویش از روشنگری‌ها و مطالبات به حق حضرت شیخ‌الإسلام مولانا عبدالحمید حفظه‌الله تشکر نمود و ایشان را سخنگوی مظلومان و‌جامعهٔ اهل‌سنت خواند و از مسؤولان خواستار رسیدگی به پروندهٔ جمعهٔ خونین زاهدان شد که شش ماه از این موضوع گذشته و اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.