جامعه‌ای که در آن زندگی می کنیم، نقش دستورهای اسلامی در آن بسیار کمرنگ جلوه می‌کند. برنامه روزمرّه ما بر عرف و آداب منطقه استوار می‌باشد تا که زندگی اسلامی! این برای برخی از ما مهم نیست که رفتار ما موافق با دستورهای شریعت اسلامی باشد یا نباشد؛ در صورتی‌که مسلمان باید اعمال و رفتارش […]

حقیقت صله‌رحمجامعه‌ای که در آن زندگی می کنیم، نقش دستورهای اسلامی در آن بسیار کمرنگ جلوه می‌کند. برنامه روزمرّه ما بر عرف و آداب منطقه استوار می‌باشد تا که زندگی اسلامی! این برای برخی از ما مهم نیست که رفتار ما موافق با دستورهای شریعت اسلامی باشد یا نباشد؛ در صورتی‌که مسلمان باید اعمال و رفتارش در موازین شریعت اسلامی باشد نه آداب و رسومات رایج؛ زیرا خداوند متعال، قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را دستور العمل و نسخه شفابخش زندگی مسلمان معرفی نموده است.

الله متعال در سوره نساء آیه ۵۹ می فرماید: «یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ» ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید از خدا و رسول الله (صلی الله علیه وسلم). می‌باید که بر این فرمان خداوندی جامه عمل پوشانده، رفتار و اعمال خود را در چارچوب اسلام قرار دهیم. اگر خدای ناکرده رفتار و اعمال ما خلاف قرآن و سنت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) باشد، نافرمان محسوب می‌شویم و در دنیا و آخرت زیان می‌کنیم.

یکی از معضلات زندگی ما که بسان پدیده‌ای تمام قد ایستاده در جامعه کنونی  قد علم کرده، بحران گسستگی صله‌رحم است. در عصری که در آن بسر می بریم. با پا به عرصه گذاشتن فضای مجازی در زندگی مردم روز به روز خویشاندی و محبت میان خویشاوندان کمرنگ‌تر می‌شود؛ درحالی که الله تعالی و رسول او بر قطع صله رحم وعیدها و هشدارهایی بیان نموده است. متأسفانه امروزه ما مسلمانان درمورد صله‌ی رحم آیات و احادیث را می خوانیم، اما بر آنها عامل نیستیم. با این همه تاکیدات با دوستان و خویشاوندان خود قطع رابطه یا بدرفتاری می‌کنیم.

دین اسلام به ما اخلاق کامل و متعالی را می‌آموزاند، نه اینکه ما تنها با افرادی رابطه تنگاتنگ داشته باشیم که با ما مرتبط هستند، بلکه با آن دسته از انسان‌ها که رابطه خود را با ما قطع کردند، با آنان پیوند خویشاوندی را برقرار نماییم؛ چنانکه در حدیث آمده است: «لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذى إذا انقطعت رحمه وصلها» واصل کسی نیست که صله‌ی رحم را قطع نکرده است، واصل واقعی کسی است که چون صله‌ی رحم قطع شود، آن را وصل کند؛ یعنی صله‌ی رحم کننده آن است که طرف مقابل قطع رابطه کرده، او وصل رحم می‌کند.

انسان باید با اطرافیان و حتی با دیگران رفتار و اخلاق متعالی داشته باشد، اما کمال اخلاق این است که با آن طیف از خویشاوندان تعلق و رابطه خود را خوب بکنیم که از ما فاصله گرفته‌اند.

حقیقت صله‌ی رحم این است که اگر طرف مقابل با بی‌توجهی، بی نیازی و قطع رابطه با ما رفتار کند، ولی ما باید در این فکر باشیم که با چه شیوه‌ای رابطه خود را با او برقرار نماییم. در این فکر باشیم که وظیفه ما در این قبال چیست؟ ما باید چکار کنیم تا حق دیگران را ادا کنیم؟ به امید آن که با اجرای دستورهای اسلام در زندگی شاهد جامعه‌ای آکنده از صفا و صمیمیت و قلوب همه ما آینه‌ی تمام نمای مودّت و محبت باشد.

نویسنده: عطاء الله محمد حسنی