“الهان عمر” و “رشیده طلیب” دو نماینده مسلمان کنگره آمریکا از حزب دمکرات، علنا از جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی و لغو سرمایه‌گذاری در این رژیم اعلام حمایت کردند. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حمایت این دو نماینده کنگره آمریکا از تحریم رژیم صهیونیستی مشکلاتی را برای حزب دمکرات که […]

حمایت دو نماینده مسلمان کنگره آمریکا از تحریم رژیم صهیونیستی“الهان عمر” و “رشیده طلیب” دو نماینده مسلمان کنگره آمریکا از حزب دمکرات، علنا از جنبش جهانی تحریم رژیم صهیونیستی و لغو سرمایه‌گذاری در این رژیم اعلام حمایت کردند.

به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، حمایت این دو نماینده کنگره آمریکا از تحریم رژیم صهیونیستی مشکلاتی را برای حزب دمکرات که روابطی تاریخی و قدیمی با رژیم صهیونیستی دارد، ایجاد کرده است.

رشیده طلیب نماینده فلسطینی‌تبار کنگره آمریکا خاطر نشان کرد که می‌خواهد از مسائلی همچون نژادپرستی و نقض حقوق ملت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی پرده بردارد.

الهام عمر دیگر نماینده مسلمان کنگره نیز عنوان کرد که هدفش ایجاد توازن در موضع آمریکا است که صراحتا رژیم صهیونیستی و حفظ منافع آن را در اولویت قرار داده است.

عمر همچنین قانون نژادپرستانه کشور یهود را که سال گذشته در کنست رژیم صهیونیستی به تصویب رسید، محکوم کرد.

حمایت این دو نماینده مسلمان کنگره آمریکا از تحریم رژیم صهیونیستی خشم گسترده صهیونیست‌ها را در پی داشته است.