حکومت چین حکم اعدام «عبدالجبار عبدالرسول» یکی از مسلمانان ایغوری این کشور را صادر کرد. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از خبرگزاری‌های عربی، حکومت چین به اتهام رفتن انفرادی «عبدالجبار عبدالرسول» برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی، این فرد را به اعدام محکوم کرد. حکومت چین سفر خارجی مسلمانان بدون هماهنگی را جرم می‌داند. […]

صدور حکم اعدام مسلمان چینی به اتهام ادای مناسک حجحکومت چین حکم اعدام «عبدالجبار عبدالرسول» یکی از مسلمانان ایغوری این کشور را صادر کرد.

به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از خبرگزاری‌های عربی، حکومت چین به اتهام رفتن انفرادی «عبدالجبار عبدالرسول» برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی، این فرد را به اعدام محکوم کرد.

حکومت چین سفر خارجی مسلمانان بدون هماهنگی را جرم می‌داند.

عبدالجبار، یکی از تاجران مشهور و مسلمان «سین کیانگ» چین است.

گفتنی‌ست چندی پیش همسر عبدالجبار در یکی از بازداشتگاه‌های چین به قتل رسیده و همچنین یکی از فرزندانش مفقود است.