سؤال: حکم تتو (خالکوبی) و تتو به صورت برچسب از دیدگاه شرع چیست؟  توضيح: تتو دائمى: به قرار دادن جوهر یا مواد رنگی به‌وسیله سوزن زدن در زیر پوست به صورت نقش و نگار، تتو یا خالکوبی گفته می‌شود. برچسب تتو (تتو موقت): به طرح‌ها و نقش‌هایی که با استفاده از برچسب عکس برگردان، اسپره […]

حکم کوتاه کردن موی و ناخن قربانی کننده

سؤال: حکم تتو (خالکوبی) و تتو به صورت برچسب از دیدگاه شرع چیست؟

 توضيح: تتو دائمى: به قرار دادن جوهر یا مواد رنگی به‌وسیله سوزن زدن در زیر پوست به صورت نقش و نگار، تتو یا خالکوبی گفته می‌شود.
برچسب تتو (تتو موقت): به طرح‌ها و نقش‌هایی که با استفاده از برچسب عکس برگردان، اسپره رنگی و یا حنا روی پوست ایجاد می‌شود تتوی موقت گفته می‌شود.

 پاسخ: الف: انجام دادن تتو به صورت خالکوبی دائمی حرام و ناجایز می‌باشد و در حدیث برای انجام دهنده‌ی آن لعنت آمده است.
ب: استفاده کردن از نوع دوم تتو که فقط به صورت برچسب نقش‌دار، اسپره و یا حنا می‌باشد با شرایط ذیل اشکال ندارد:
۱- در جهت تغییر خلقت انسان؛ تغییر ابروها نباشد؛
۲- در نقش‌های آن تصویر موجودات زنده مانند انسان و حیوان نباشد؛
۳- نقش‌های روی آن از آرمان‌ها و عقاید کفار نباشد؛
۴- در جای عورت چسبانده نشود (شخص نامحرم آن را نبیند)؛
۵- مانع نفوذ آب (برای غسل و وضو) در پوست نباشد؛
۶- ترکیبات ساخت آن ناپاک و سمّی نباشند.

والله اعلم بالصواب
 احسان الله اربابی

دارالإفتاء عین العلوم گشت
شماره فتوا: ۱۷/۱۴۸۶۲/۶۲/۱۵۳